Klinische expertise

Klinische expertise

Verlenen van zorg: Klinische expertise

De invulling van de inhoudelijke farmaceutische zorg wordt gedaan door ziekenhuisapothekers die op dit gebied een autoriteit zijn in Nederland. Zij hebben meer dan 30 jaar ervaring als inhoudelijk apotheker voor zorginstellingen. Zij ondersteunen de behandelaar/voorschrijver en vullen door hun expertise het medebehandelaar zijn echt in.
Instellingsapotheek heeft als drijfveer het welbevinden van de cliënt te verhogen. Een van onze specialisaties is om medicatie waar mogelijk af te bouwen of te staken. Onder meer door een kritische beoordeling van medicatiegebruik aan de hand van een aantal parameters zoals: indicaties, effecten, bijwerkingen en gedrag. Niet alleen verhoogt dit het welbevinden van de cliënt, het zorgt ook voor een kostenreductie.

Ondersteuning van onze gespecialiseerde apothekers bestaat onder andere uit:

  • Compleet formularium op indicatie
  • FT(T)O
  • Medicatiereview in gezamenlijkheid met de arts/behandelaar, iedere cliënt 2 keer per jaar
  • Triage bij opname
  • Scholing
  • 24 uurs bereikbaarheid
Bekijk de casus