Totaal kwaliteitsbeleid

Totale kwaliteitsbeleid

Totale kwaliteitsbeleid rondom farmaceutische zorg HKZ geprotocolleerd en voldoet aan richtlijnen van IGZ

Bij de aanvang van een samenwerking stellen we gezamenlijk in de centrale commissie farmaceutische zorg het totale kwaliteitsbeleid rondom de farmaceutische zorg voor uw zorginstelling vast. Een belangrijk onderdeel hiervan is het distributieproces met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Uiteraard adviseert Instellingsapotheek u over de eisen die IGZ aan u stelt, nu en in de toekomst. Dit beleidsdocument zal middels de PDCA cyclus periodiek geëvalueerd, getoetst en bijgesteld worden. Van Instellingsapotheek mag u verwachten dat wij hierin proactief zijn en actief toegevoegde waarde leveren om uw interne proces veilig en efficiënt te maken en te houden.