Farmaceutische zorg oudere beter met inzet ziekenhuisapotheker

Veel medicatiefouten in ziekenhuizen kunnen worden voorkomen als de ziekenhuisapotheker een grotere rol krijgt in de zorg van de patiënt. Dat stelde Peter Wierenga vrijdag in zijn promotie aan de UvA op het onderwerp medicatiegerelateerde problemen bij oudere patiënten.

In de medicatiebegeleiding van oudere patiënten worden nog steeds veel fouten gemaakt. Zo is bij 25% van de ouderen die via de spoedpost binnenkomt een medicatiegerelateerd probleem de oorzaak van ziekenhuisopname. Het probleem is volgens Wierenga vaak het feit dat voor elk ziektebeeld een andere specialist het beleid bepaalt. Wierenga vindt het hoog tijd dat hij en zijn collega’s een grote rol krijgen bij de behandeling van patiënten. ‘’Wij moeten rondlopen op de afdelingen en ons intensiever bemoeien met de zorg . De ziekenhuisapotheker vormt namelijk een cruciale schakel in de medicatieveiligheid. In vervolgonderzoek hebben we al aangetoond dat door inzet van een ziekenhuisapotheker de problemen met bijna de helft afnamen.”

Termijn

Ook bij ontslag van een oudere, kwetsbare patiënt uit het ziekenhuis is de overdracht van medicatie en bijbehorend beleid naar bijvoorbeeld het verpleeghuis of de huisarts belangrijk. Anders kun je erop wachten dat een patiënt op termijn weer in het ziekenhuis ligt doordat medicijnen verkeerd zijn gebruikt en onvoldoende zijn begeleid en gecontroleerd.

Overleg

De promovendus wijst naar onder meer het Deventer Ziekenhuis waar volgens hem al een stap in de goede richting gezet. Op het zogenaamde Polyfarmaciespreekuur kijkt de internist-ouderengeneeskunde kijkt daar samen met de ziekenhuisapothekers naar het medicijngebruik van ouderen. Indien nodig wordt in overleg met de andere betrokken specialisten besloten bepaalde medicatie te schrappen of een dosering te wijzigen. Wierenga: “Nu al werpt dat vruchten af.”

(Bron: http://www.mednet.nl)