Scheiden wonen zorg verreist strategische heroriëntatie

Krimp vraagt om andere oplossingen

De intramurale verzorgingshuiszorgcapaciteit slinkt de komende jaren sterk. Dit komt door overheidsmaatregelen en doordat ouderen steeds langer zelfstandig willen wonen. Op korte termijn ontstaat hierdoor een leegstandsrisico.

Daarnaast wordt de kapitaallastenvergoeding (stapsgewijs) volledig afhankelijk van de productie wat het financiële risico vergroot. Deze themavisie analyseert mogelijke strategieën voor ouderenzorginstellingen. Zo kunnen instellingen onder meer kiezen voor het vergroten van de verpleeghuiscapaciteit, het verhuren van zorgappartementen met eventuele extramurale zorg, het aantal locaties inkrimpen en de extramurale zorg uitbreiden of het vastgoed alternatief inzetten voor bijvoorbeeld studentenhuisvesting.

Download hier het volledige artikel van ING Economisch Bureau