Waarom geen zorgen meer?

Waarom geen zorgen meer?

Het farmaceutische dossier is in veel instellingen een actueel vraagstuk. Veel instellingen vragen zich af of zij niet teveel betalen. Ook hebben veel instellingen zorgen of het medicatieproces wel op orde is?
De inspectie gezondheidszorg heeft de afgelopen jaren onderzoek verricht naar medicatieveiligheid in de sector. Hieruit bleek dat er nog een grote kwaliteitsslag kon worden gemaakt.

Naar aanleiding van deze bevindingen tracht de inspectie gezondheidszorg middels thematisch onderzoek en het uitgeven van handreikingen en richtlijnen de medicatieveiligheid fors te verbeteren. Zij hoopt hiermee af te dwingen dat ook apothekers meer oog krijgen voor de veiligheid van het medicatieproces.
Vanaf 1 januari 2012 toetst IGZ zowel de richtlijn werkvoorraad geneesmiddelen (verbod op depotheek en grote voorraden niet op naam gestelde medicatie) alsook de richtlijn medicatieoverdracht (binnen 24 uur een actueel medicatieoverzicht voor de volgende hulpverlener in de keten). Voor 2013 en 2014 staat de verplichting tot Elektronisch Voorschrijven op het programma.

Naast de veranderende regelgeving en eisen die er worden gesteld, zorgen ook de huidige trends in de sector ten aanzien van het farmaceutische dossier zo voor hun eigen hoofdbrekens. De extramuralisering (het vervangen van klinische zorg door ambulante- of thuiszorg) die al volop gaande is en binnen enkele jaren gevolgd zal worden door het afzien van hospitalisering (ambulante- of thuiszorg wordt vervangen door mantelzorg) maken dat er uitdagingen liggen en komen ten aanzien van verantwoordelijkheid, ketenregie, ondersteuning en kosten. Zie alleen al de huidige problematiek van thuiszorgaanbieders die onder verscherpt toezicht (dreigen te) komen.
Tel daarbij op de ontgroening en vergrijzing die Nederland de komende tijd te wachten staat en de tengevolge daarvan budgettaire besparingen binnen de AWBZ en het mag duidelijk zijn dat het tijd is voor een verfrissende aanpak van het farmaceutische dossier.

Een gespecialiseerde apotheek die een actieve rol neemt in het borgen van de gehele PDCA cyclus, die niet alleen leverancier is maar Partner in Zorg, een actieve rol in deskundigheidsbewaking en -bevordering neemt, het proces integraal benaderd en nu al voorbereid is op de toekomstige ontwikkelingen om ze samen met u het hoofd te bieden.

Benieuwd welke oplossingen en innovaties Instellingsapotheek voor u concreet zou kunnen realiseren? Neem contact met ons op om vrijblijvend met elkaar van gedachten te wisselen.